Crystal Mind mot lett nedtrykthet

Crystal Mind er et norskutvilklet spesialprodukt for hjernens normale funksjoner. Med sitt unike innhold av EPA-fettsyren kan den være med på å redusere lett nedtrykthet,