B12-tabletter er et trygt alternativ

B12-tabletter er for de aller fleste et helt trygt alternativ, også for de som er helt avhengige av å få tilført ekstra B12-vitamin.

I Norge er det dog fortsatt slik at mange tror at B12-tabletter ikke tas opp i kroppen om man er avhengig av å få tilført dette vitaminet.

Dette til tross for at nye offisielle retningslinjer anbefaler tabletter som et sikkert og godt alternativ for de aller fleste.

Dette er også godt dokumenter i en rekke publiserte studier.[1]

Til forskjell fra Norge, har man i Sverige benyttet tabletter med B12-vitamin helt siden 1964, og omtrent 75% av de som trenger å tilføre ekstra B12-vitamin i Sverige bruker faktisk tabletter.

Fra 2018 konkluderte også en norsk arbeidsgruppe at B12-tabletter bør anbefales før andre tiltak. 

Retningslinjene denne arbeidsgruppen utarbeidet anbefaler vedlikeholdsdoser på 1000 µg per dag, og at man fortsatt følger opp sine verdier som før. Ved behov kan man også innta 2000 µg i en kort periode.

B12-tabletter er tryggere

Ved bruk av tabletter av B12-vitamin, så gir dette en mer stabil konsentrasjon av B12 i blodet, og man fjerner helt plager og risiko, som for eksempel uønsket blødninger.[2] 

Det er dog en forutsetning, og det er at tablettene med B12-vitamin er på minst 1000µg.  Dette fordi ca. 1% av inntatt B12-vitamin i tablettform tas opp i kroppen ved noe som kalles passiv diffusjon.  Det anbefalte daglige inntak og absorpsjon er på 1 – 2,5 µg per dag, derfor vil tabletter kunne dekke dette behovet for de aller fleste.

Hvem bør passe på sitt B12-inntak:

Det er en rekke personer som anbefales være nøye med sitt inntak av vitamin B12. 

Spesielt eldre, veganere og personer med spiseforstyrrelser anbefales ta ekstra tilskudd.  Det samme anbefales de som av ulike årsaker har dårlig absorbsjon fra tarm, eller har hatt inngrep i tarm eller magesekk. 

Enkelte som bruker syrenøytraliserende midler og noen med diabetes 2 anbefales også et ekstra inntak av vitamin B12.

Våre anbefalinger er at blodverdiene av B12-vitamin bør være over 250 pmol/L.

B12-tabletter på 1000 µg fra STR Nordic

Hver sugetablett inneholder hele 1000 µg vitamin B12 i form av metylkobalamin, som opptas raskere og lettere en andre typer B12-vitamin. 

Sugetabletter opptas også i munnens slimhinner, noe som sikrer en bedre absorbsjon.


Prøv B12-vitamin 1000 µg i 6 måneder

Ordinær pris: kr 399,-

NÅ: Kun kr 174,50!
Kun kr. 174,50 + frakt for 10 mnd. forbruk!


Les mer om at B12-mangel er vanlig hos eldre over 50 år her

Kilder:

Peroral behandling av vitamin B12-mangel.  Tidsskriftet.  Den Norske Legeforening, 2016

Ikke nødvendig med injeksjoner ved vitamin B12-mangel.  Tidsskriftet Den norske Legeforening. 2018

Vitamin B12-tabletter – et godt alternativ til injeksjoner.  Statens legemiddelverk


[1] Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Vidal-Alaball et al., Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3):CD004655.

[2] Oral vitamin B12 can change our practice.  Nyholm et al., Postgrad Med J 2003;79:218–220.