Høydosert B12–vitamin er helt trygt

Et høydosert B12 i form av kosttilskudd blir mer og mer vanlig, spesielt siden det nå er bekreftet at B12-tabletter på 1000 µg er en effektiv og trygg måte sikre at man ikke kommer i underskudd av dette ekstremt viktige vitaminet.

Noen er dog bekymret for at man får i seg for mye med høydosert B12-vitamin, men dette er en grunnløs frykt.  I over 50 år er det grundig dokumentert i en rekke studier at høydosert B12-vitamin er trygt i bruk.

Alt i 1926 oppdaget man at man kunne gi personer 200 gram rå lever daglig for å hindre alvorlig underskudd av vitamin B12, og 20 år senere greide man isolere B12-vitamin.   Siden da har personer over hele verden mottat høye doser B12-vitamin i forskjellige former.  Ingen alvorlige negative hendelser er rapportert ved bruk av høydosert B12, kun milde ting som for eksempel kløe og kviser er rapportert, noe som fort går bort.

Det er heller ingen fare for andre ting ved høydosert B12-vitamin, selv om noen helseplager er forbundet med høye blodverdier av B12, så er dette enten på grunn av at leveren ikke greier lagre B12, eller at kroppen produserer mer av noe som heter haptokorrin, som binder B12 i blodet.  Dette er dog en inaktiv form for B12.  Ved høye, uønskede nivåer av B12 bør man derfor oppsøke lege for å finne ut hvorfor.

Høydosert B12 funnet trygt i studier

En rekke studier over hele verden viser til at B12 er fullstendig trykt.  Derfor er det i både Norge og andre land, faktisk ikke satt noen øvre anbefalt dose på dette viktige vitaminet.

Det er faktisk studier som viser til at uansett dose – så har man ikke funnet noe negativt med vitamin B12.


Bestill nå – 6 mnd forbruk – kun kr. 37,- pr mnd


Les om May-Liss sin erfaring med vår B12-vitamin her

Kilder:

  1. Inherited disorders of folate and cobalamin transport and metabolism. FentonWA, Rosenblatt DS. In: Stanbury JB ea. (eds). Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease, The McGraw-Hill Companies, New York 2001:3897-933
  2. Vitamin B12 metabolism and massive-dose methyl vitamin B12 therapy in Japanese patients with multiple sclerosis. Kira J, Tobimatsu S, Goto I.Intern Med 1994;33(2):82-86
  3. Neuroblastoma: an evaluation of its natural history and the effects of therapy, with particular reference to treatment by massive doses of vitamin B12. Bodian M. Arch Dis Child 1963;38(202):606–19
  4. Intravenous methylcobalamin treatment for uremic and diabetic neuropathy in chronic hemodialysis patients. Kuwabara S, Nakazawa R, Azuma N, Suzuki M, Miyajima K, Fukutake T, Hattori T. Intern Med 1999;38(6):472-75
  5. Clinical trials of ultra-high-dose methylcobalamin in ALS. Izumi Y, Kaji R. Brain Nerve 2007;59(10):1141-47
  6. European Medicines Agency (EMEA). Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) Cyanokit,Londen 2007