Søvnbesvær – klar sammenheng med lavt inntak av omega-3

Søvnbesvær rammer en stadig økende gruppe i befolkningen.  En helt ny studie på over 1.300 personer viser at det er en klar sammenheng med et lavt inntak av omega-3, spesielt EPA-fettsyren.

Søvnbesvær er et økende problem i vestlige verden, også i Norge.  Forekomsten av søvnproblemer har økt siden 2000.*

Det anslås at 20-25% av befolkningen i Norge har søvnbesvær.  Høyest antall finner man hos unge voksne, kvinner og eldre.*

En kronisk mangel på søvn kan gi både fysiske og psykiske utfordringer.

Studie viser klar sammenheng med lavt inntak av omega-3

I den store studien som nå er publisert, deltok over 1.300 personer.  Av disse oppga ca. 30% at de hadde regelmessige utfordringer med sin søvn.

Forskerne så deretter på blodverdier av omega-3 hos alle deltagerne i studien.

Her fant de klare indikasjoner på at et lavt inntak av omega-3-fettsyrer hadde en stor og signifikant sammenheng med grad av søvnbesvær.

De personer som hadde dårlig søvnkvalitet, hadde også lave verdier av omega-3 i blodet.

Mer omega – bedre søvn

Samtidig fant de at de personer som hadde høyest verdi av omega-3 i blod, også var de som hadde best og lengst søvn.

Det var spesielt en omega-3-fettsyre som skilte seg ut, og det var fettsyren omega-3-EPA.  De personer som hadde best søvn hadde gode verdier av EPA-fettsyren.

Forskerne avslutter studien med en klar anbefaling.

Ønsker man bedre søvn anbefaler de å øke inntaket av omega-3-fettsyrer, og spesielt av EPA-fettsyren.

Crystal Mind – EPA-rik omega-3

Crystal Mind er et tilskudd utviklet og produsert i Norge. Den er spesiallaget med høyt og naturlig innhold av EPA-fettsyren sammenlignet med standard omega-3 og tran (som inneholder lite EPA).

Crystal Mind gir økt opptak av omega-3

For å øke opptak og utnyttelse av omega-3, inneholder Crystal Mind også sink.  Dette bidrar til en normal omsetning av fettsyrer og er viktig for mange. 

Noen kan faktisk ha et bra inntak av omega-3-fettsyrer, men mangler sink for at fettsyrene skal opptas og utnyttes riktig.

Magnesium er også viktig for at omega-3-fettsyrer skal omsettes riktig i kroppen vår.   Derfor inneholder Crystal Mind magnesium.

Magnesium er også kjent for å gi bedre søvnkvalitet.

Crystal Mind kan også kombineres med Melatonin.

Crystal Mind er også godt ved lett nedstemthet, motvirker hyperaktiv adferd hos barn og bedrer konsentrasjonsevnen.


Få bedre søvn – Prøv Crystal Mind nå

Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 2 måneders forbruk!


Les også:

Riktig omega-3 motvirker hyperaktiv adferd – STR Nordic | Livskvalitet

Kilder:

Association of omega-3 levels and sleep in US adults, National Health and Nutrition Examination Survey, 2011-2012.  Murphy et al., Sleep Health, Februar 2022

Magnesium deprivation or short-term essential fatty acid deficiency in rats: effects on serum lipids, platelet fatty acid composition and arachidonic acid incorporation into platelet phospholipids.  Benhamou et al., Magnesium Research, Juli 1988.

* Søvnvansker i Norge, Folkehelseinstituttet.