Magnesium gir bedre hjertehelse

Magnesium gir bedre hjertehelse. Det viser studie publisert i The American Clinical Nutrition. 

At det er store helsefordeler med å innta ekstra tilskudd av magnesium er godt dokumentert.  Spesielt viktig er magnesium for en normal muskelfunksjon. 

Når befolkningen ikke får i seg anbefalt minimumsmengde av magnesium hver dag, viser dette til at et daglig tilskudd er nødvendig for veldig mange.

Hjertemuskelen er således intet unntak. Dette bekreftes nå i stadig flere studier. 

Magnesium gir bedre hjertehelse

I denne undersøkelsen fulgte forskere deltagere hvor halvparten fikk et ekstra daglig tilskudd på 350 mg magnesium.  Den andre halvparten av deltagere fikk uvirksomme narretabletter.  Undersøkelsen varte i hele 24 uker. 

Etter 12 uker var det ingen målbar endring i magnesiumkonsentrasjoner målt i blod.  Først etter 24 uker viste det en økning hos gruppen som fikk ekstra magnesium.

Forskerne undersøkte så forskjellige faktorer for hjertehelse hos deltagerne etter 12 og 24 uker.   Disse undersøkelsene viste ingen forskjell mellom gruppene etter 12 uker. Etter 24 uker registrerte forskerne en signifikant bedring av hjertehelsen hos de som fikk ekstra magnesium, sammenlignet med de som fikk narretabletter.   

Magnesium lett blodtrykksenkende

Forskerne fant at tilskudd med 350 mg magnesium ga bedre blodflyt, og således vil være lett blodtrykksenkende. 

Forbedringen var signifikant, og teorien deres er at magnesium hindrer at for mye kalsium blir værende i blodet.  Samtidig peker de på at musklene og cellene i og rundt blodkar fungerer optimalt, og har en bedret spenningstilstand.  

Dette gir dermed en bedre blodflyt, som igjen er bra for hjertet.

Forskerne bak studien konkluderer med at 350 mg magnesium over 24 uker gir relevante forbedringer som er positivt for hjerte- og karhelsen.

Det ble ikke rapportert om noen former for uheldige bivirkninger hos noen av pasientene så lenge studien varte.

Magnesium+ – mer enn bare magnesium

Magnesium+ er et norskutviklet tilskudd som inneholder mer enn bare magnesium. Den er tilsatt ekstra vitamin B6 som øker opptaket av magnesium i våre celler, samt sink og kopper.

I tillegg inneholder den vitamin D, som samspiller med magnesium i kroppen vår slik at normale mengder av kalsium i blodet ivaretas.

Det er ekstremt viktig for hjertet at man ikke har for mye kalk i årene.


Prøv Magnesium+ i 150 dager nå

Kun kr. 249,50 (inkl. porto)!


Les mer om Magnesium+ her:

Velg riktig magnesium – viktig handle fra trygg leverandør

Kilde:

Long-term magnesium supplementation improves arterial stiffness in overweight and obese adults: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled intervention trial.  Joris et al., American Journal of Clinical Nutrition. 2016 Apr 6.