Hyperaktive barn mangler omega-3

Hyperaktive barn mangler omega-3, viser studie på 42 barn.

Et studie publisert i Clinical Psychological Science viser til at barn med hyperaktiv adferd har flere symptomer på mangel av omega-3 fettsyrer. Dette selv om de hadde samme inntak av fettsyrer som kontrollgruppen. Denne mangelen på fettsyrer var også assosiert med grad av symptomer.

42 barn i alderen 6 – 12 år var med i denne nye studien. Halvparten av barna hadde uttalt hyperaktiv adferd, mens kontrollgruppen var uten diagnosen. Hele undersøkelses-gruppen var en homogen gruppe.

Det var ingen forskjeller i alder, sosioøkonomiske status, inntak av omega-3 fettsyrer, eller av matinntak generelt.

Hyperaktive barn mangler omega-3 tross likt inntak av fettsyrer

Funnene fra studien er av stor interesse for videre forskning. Selv om begge gruppene fikk i seg like mengder av omega-3-fettsyrer, så hadde barna hyperaktiv adferd allikevel en fettsyremangel, målt ved blodprøver.

Forskerne kommer med to forklaringer på hvorfor barn med hyperaktiv adferd har en mangel på essensielle fettsyrer.

«Barn med hyperaktiv adferd har enten et høyere forbruk av disse omega-3-fettsyrene, eller en dårligere fungerende utnyttelse som igjen resulterer i lavere omega-3 status og større mangelsymptomer»

Flere faktorer påvirker for opptak og utnyttelse av omega-3

Det er noen spesielle faktorer som påvirker omsetningen av omega-3. Disse er

  • evnen til å omdanne plante-omega-3 til omega-3-fettsyrene EPA og DHA
  • genetiske påvirkninger av enzymer for omdannelse av fettsyrer
  • kjønn
  • Mangel på viktige vitaminer og mineraler

For å omdanne omega-3 fra planter til omega-3-EPA, er det estimert at man trenger 20 g gram for å kunne danne 1 gram EPA.

Om man ikke spiser fisk eller tar tilskudd med marint omega-3, er det da enorme mengder planteomega-3 som skal til for å få dekket behovet.

Noen personer har genvarianterer som gjør at man utnytter fettsyrer dårligere, samtidig ser man at disse et forhøyet nivå av omega-6-fettsyren arakidonsyre (AA).

Undersøkelser har vist at unge kvinner omdanner mer omega-3 DHA og EPA fra plante-omega, sammenlignet med unge gutter. Det er også gjort funn som viser til at testosteron kan hemme omdannelse av fettsyrer, mens østrogen beskytter fettsyrer.

Mineralet sink er også avgjørende for at fettsyrer skal omsettes normalt godt.

Barn med hyperaktiv adferd har behov for mer omega-3

Funnene i denne nye undersøkelsen viser derfor at barn med hyperaktiv adferd har behov for større mengder med omega-3-fettsyrer på grunn av forskjeller i fettsyremetabolismen, og kan også være med på å forklare hvorfor gutter er mer utsatt enn jenter.

Crystal Mind: Komplett tilskudd som gir økt opptak av omega-3

Crystal Mind er et norskutviklet tilskudd utviklet for blant annet å motvirke hyperaktiv adferd.   Den inneholder den spesielle Crystal Oil™, som har det riktige forholdet mellom EPA- og DHA-fettsyrene, faktisk mer enn 5:1 (vanlig omega-3 har kun 1,5:1 forhold mellom EPA:DHA).

I tillegg er den forsterket med sink, magnesium, vitamin D, folat og vitamin B6 og B12.

Sink bidrar til normale kognitive funksjoner og til at man har en normal omsetning av fettsyrer, slik at omega-3 bedre tas opp.

Magnesium påvirker viktige enzymer som gjør fettsyrer mer tilgjengelig. I tillegg inneholder Crystal Mind folat, vitamin B6 og B12 som alle bidrar til normale psykologiske funksjoner.


Prøv Crystal Mind nå

Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 2 måneders forbruk!


Kilder:

Delay Aversion, Temporal Processing, and N-3 Fatty Acids Intake in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Chang et al., Clinical Psychological Science, November 2016 vol. 4, no 6 1094-1103

Efficiency of convertion of alpha-linolenic acid to long chain n-3 fatty acids in man. Brennan et all. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care (2002), 5, 127-132.

Association of fatty acid desaturase genes with atention-deficit/hyperactivity disorder. Brookes et al., Biological Psychiatry, (2006), 1053-1061.

Convertion of alpha-linolenic acid to eicosapentaenoic, docosapentaenoic and docosahexaenoic acid in young women. Burdge et al., British Journal of Nutrition (2002), 88, 411-420.

Les også om at du må ha riktig omega-3 mot hyperaktiv adferd