Plager i overgangsalderen dempes av indisk urt

Plager i overgangsalderen dempes av den indiske urten Ashwagandha.

Ashwagandha blir stadig mer populært etter at det endelig ble lovlig for salg i Norge.  Urten er velkjent i hele verden, og brukes spesielt mot stress, indre uro og for å gi økt overskudd og lyst hos både kvinner og menn i alle aldre.

Ny forskning og viten viser nå at tilskudd med ashwaganda også demper plager i overgangsalderen.

Bedre og balansert humør

At humøret kan svinge kraftig hos kvinner i overgangsalderen er forståelig.  Dette henger sammen med svingningene av hormoner.  Studier viser at ashwagandha hjelper mot lett nedtrykthet, irritabilitet og lett angst, sammenlignet med placebo.  Dette på under 2 måneder.  

I ett studie deltok 100 kvinner, som viste at de av kvinnene som inntok ashwaganda fikk dempet og lindret sine overgangsplager betydelig, sammenlignet med de som fikk narretabletter.

Dette samsvarer med at ashwagandha er kjent for å støtte godt i perioder med mentale og nervøse spenninger og lett angst.

Ashwaganda hjelper med avslapning og mental velvære, samt følelsesmessig balanse og generell velvære.  Denne fantastiske indiske urten bidrar også til bedre søvnkvalitet.

Mange kvinner får også redusert seksuell motivasjon samtidig som man opplever overgangsplager.  Også her viser studier til at ashwagandha bidrar til økt lyst, velvære og økt seksuell motivasjon.

4000 års historisk bruk

Ashwagandha kan spores tilbake til mer enn 4000 års bruk innen den indiske folkemedisin, Ayurveda.   Nå som denne urten blir mer og mer kjent også i vesten og i Norge, gjøres det stadig mer forskning på planten og dens gunstige effekt på oss mennesker.

Ikke bare er den godt for å dempe plager i overgangsalderen, den viser seg også vær god egnet for å kontrollere hvordan stress påvirker kroppen vår, den er gunstig for hjernen og våre kognitive funksjoner, man sover bedre og idrettsutøvere presterer bedre ved daglig bruk av ashwaganda.

Ashwaganda er en av de få urtene som signifikant positivt påvirker helsen vår i gunstig retning, både mentalt og fysisk.


Prøv nå i 60 dager til under halv pris!

Kun kr. 174,50 + frakt (kr. 48,-)

(Veil. kr. 399,-)

Plager i overgangsalderen


Kilder:

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Insomnia and Anxiety: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study. Langade et al., Cureus. 2019 Sep 28;11(9)

Effect of an ashwagandha (Withania Somnifera) root extract on climacteric symptoms in women during perimenopause: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Gopal et al., J Obstet Gynaecol Res. 2021 Sep 22.

Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study.  Kelgane et al., Cureus. 2020 Feb 23;12(2):e7083


Kanskje du også vil lese denne: Ashwagandha lindrer stress helt naturlig