Mer omega-3 hindrer alderssvekkelse av hjernen

Mer omega-3 hindrer alderssvekkelse av hjerne, ifølge en langtidsstudie på 250 personer som nylig er publisert.

Det har lenge vært kjent at omega-3-fettsyrer er gunstig for personer med kognitiv svekkelse.  Nytten av omega-3 for personer med en frisk og normal hjernefunksjon har dog vært omdiskutert.

Hjerteproblemer en risikofaktor for å utvikle alderssvekket hjerne

Hjerte- og karsykdommer er en risikofaktor for å utvikle en alderssvekkelse av hjernen. Dog har denne effekten av omega-3-tilskudd hos pasienter med hjerte- og karsykdom aldri vært rapportert. 

I denne store undersøkelsen varte i hele 2,5 år og hele 250 personer gjennomførte studien.  Alle personene som deltok hadde alle hjerte- og karsykdommer, men var ellers helt friske.  Resultatene er nå publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Circulation.

Mer omega-3 hindret alderssvekkelse av hjernen

De 250 personene ble delt inn i to grupper, hvor halvparten fikk et daglig tilskudd av omega-3, mens den andre gruppen ikke fikk tilskudd i det hele tatt.   Undersøkelsen varte i hele 30 uker, og det ble forsøkspersonene måtte gjennom omfattende tester etter 1 år og etter 2,5 år.

Forskerne kunne ganske lett konkludere med at mer omega-3 hindrer alderssvekkelse av hjernen hos personer uten tidligere kognitive svekkelser.

Helt klar nytte for hjernen

Forskerne er ganske klare i sine konklusjoner.  Omega-3 hindrer kognitiv svekkelse og alderssvekkelse av hjernen.  Både hukommelse, gjenkjennelse, verbal flyt, motorikk og koordinasjon var faktorer som ble forbedret hos omega-3-gruppen.

Dette er Crystal Mind

Crystal Mind er et norsk produkt som er spesialutviklet for en normal kognitiv funksjon og hjernens normale funksjoner, og inneholder en spesialutviklet omega-3 rik på fettsyren EPA.

I tillegg inneholder Crystal Mind magnesium, sink, vitamin B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren.

Dette er viktige næringsstoffer som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale kognitive og psykologiske funksjoner (definert som erkjennelse, konsentrasjonsevne, hukommelse, sanseoppfattelse, logiske evner, problemløsning og språk).

Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3 ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.

Prøv Crystal Mind nå til halv pris
Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 2 måneders forbruk

Kilde:

A Plasma Phospholipid Omega-3 Fatty Acid Index > 4% Prevents Cognitive Decline in Cognitively Healthy Subjects With Coronary Artery Disease. Vemuri et al., Circulation Vol. 140, 2019.

Mer om Crystal Mind og innlæring her