Bedre innlæring og fokus med Crystal Mind

Bedre innlæring, fokus og hukommelse krever at hjernen vår får riktig stimuli under rette omgivelser og tilstrekkelig påfyll av viktige næringsstoffer som hjernen er avhengig av.  Dette bekreftes i en rekke internasjonale undersøkelser.

Forskning viser voksne og barn over 6 år og har spesielt god nytte av omega-3-fettsyren EPA.  Hjernen vår trenger dog også vitamin B6, B12, folat, vitamin D, sink og magnesium. Alle disse viktige næringsstoffene finner du Crystal Mind, som er et norskutviklet spesialprodukt for å ivareta hjernens normale funksjoner og kognitive funksjoner.

Dette er med på å gi bedre innlæring og fokus.

Bedre innlæring hos både barn og voksne

Våre normale kognitive og psykologiske funksjoner, herunder konsentrasjon og korttidshukommelse kan bedres med riktig tilskudd av omega-3.  Slike tilskudd på ha et høyt innhold av omega-3-EPA i forhold til omega-3-DHA.   Dette forholdet bør helst være slik du finner det i Crystal Mind.

Korttidshukommelsen er spesielt viktig for vår evne til å lære.  EPA-rike tilskudd som Crystal Mind er her viktig, sammen med forskjellige B-vitaminer, sink og magnesium som du kun finner i Crystal Mind.

Studier på fettsyrer med dette riktige forholdet mellom omega-3EPA og omega-3DHA som i du finner i Crystal Mind, viser at barn og ungdom kan forbedre både sin konsentrasjon, hukommelse og sine lese- og skriveferdigheter.  Eldre personer vil også kunne oppleve en bedret hukommelse.

Selvstendige barn er mindre avhengig av hjelp fra voksne

Undersøkelser som er gjort, viser at barn som får ekstra EPA-rike tilskudd som i Crystal Mind, løser arbeidsoppgaver lettere og er mindre avhengig av hjelp fra foreldre og lærere.

Dette gir mer selvsikre og selvstendige barn, og slår positivt ut for barnas selvbilde.

Crystal Mind med naturlig EPA-rik omega-3 olje, vitaminer og mineraler vil derfor:

  • Kunne bedre hukommelsen hos barn, voksne og eldre
  • Kunne bedre innlæringsevnen
  • Kunne bedre språkforståelse
  • Kunne bedre lese- og skriveferdigheter
  • Kunne gi mer selvsikre og selvstendige barn

I sum har dette vist at barn får et økt selvbilde og tillit til seg selv.

Om Crystal Mind

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil.  Crystal Oil er en spesialutviklet, naturlig omega-3 som er spesielt rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil har samtidig et lavt innhold av omega-3-fettsyren DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner.

I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitamin B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren.  Dette er essensielle næringsstoffer som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske funksjoner. Vitaminene og mineralene du finner i Crystal Mind støtter hverandre, og gir en økt utnyttelse av omega-3.

Det er kjent at næringsstoffer i kapselform opptas mye bedre enn tabletter. Det er derfor Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.


Prøv Crystal Mind nå

Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 2 måneders forbruk!


Les om Crystal Mind og lett nedtrykthet