B12-vitamin – hvorfor trenger vi det?

B12-vitamin får vi hovedsakelig fra animalske produkter og vitamin B12 er et nødvendig næringsstoff for mennesker. Vitamin B12 er nødvendig for å danne celler, våre minste funksjonelle biologiske enhet som definerer liv.

Vitamin B12 har en sentral rolle i å produsere røde blodlegemer, som både transporterer oksygen og hvite blodlegemer som forsvarer kroppen.

Mennesker trenger vitamin B12 for at nervesystemet skal fungere ordentlig, og det vil i sin tur fremme en normal psykologisk funksjon. I tillegg er vitamin B12 sterkt forbundet med stoffskiftet av folsyre. [1]

 Vitamin B12, som har en viktig rolle i mange av kroppens funksjoner, spiller altså en liten, men særdeles viktig del av kroppens velvære og vitalitet.

Vi kan selv produsere vitamin B12 i tykktarmen, men kroppen kan ikke dra nytte av det siden opptaket av vitaminet skjer i tynntarmen. [2] [3]  Vi må derfor få Vitamin B12 i sin helhet fra vårt kosthold og gode kilder er for eksempel lever, fisk, kjøtt og melk.

Sammen med de andre B-vitaminer og vitamin C, tilhører B12 de vannløselige vitaminer. Vitamin B12 er imidlertid så spesiell at den i motsetning til de andre vannløselige vitaminer kan lagres i leveren. [4]

B12-vitamin og sikkerhet

Vitamin B12 er ikke giftig, selv i store mengder. Det har ikke vært mulig å oppdage noen bivirkninger i store doser som 1000 μg / dag. Også doser på 5000 μg injisert hver annen uke har ikke gitt noen symptomer på bivirkninger. De anbefalte dosene vitamin B12 er trygge for alle menneskelige uansett alder, og sannsynligvis vil ikke en gang 500 ganger daglig dosen føre til noen kjente helserisiko. (EFSA 2006)

B12-vitamin fra STR Nordic

Vi har valgt å tilby deg B12-vitaminet i form av metylkobalamin, da det absorberes mer effektivt enn den vanlig brukte formen cyanokobalamin.

Selv om prisen er høyere, anser vi metylkobalamin som den beste formen av vitamin B12, da dette er den bioaktive formen av B12 som kroppen vår utnytter og bruker.  Kroppen trenger altså ikke omdanne cyanokobalamin til metylkobalamin.

Metylkobalamin tas opp og utnyttes umiddelbart. Valget av metylkobalamin støttes også av det faktum at mange mennesker har en genetisk mutasjon som kan påvirke opptaket av vitamin B12.  Metylkobalamin er også bedre egnet enn cyanokobalamin for personer med nyresykdom.

I tillegg frigis svært små mengder cyanid fra cyanokobalamin (en dose på 1000 μg cyanokobalamin frigir 20 μg cyanid).

Mange forskere anbefaler derfor metylkobalamin, den bioaktive formene av B12-vitamin som du finner i vårt produkt. [5]

Vi har ønsket å kvalitetssikre produktet så det passer for så mange som mulig.


Prøv B12-vitamin 1000 µg i 6 måneder

Kun kr. 249,50 (inkl. porto)

B12-vitamin


Les om May-Liss sin erfaring med vår B12 her: Var sliten og slapp: B12-vitamin ble redningen for May-Liss

Kilder:

[1] Woolf K. & Manore MM. B-vitamins and exercise: does exercise alter requirements? Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006 Oct;16(5):453-84.


[2] Armstrong B.K. Absorption of vitamin B12 from the human colon. Am J Clin Nutr. 1968 Apr;21(4):298-9.


[3] Schjønsby H. Vitamin B12 absorption and malabsorption. Gut, 1989, 30, 1686-1691.

[4] Se USAs National Institute of Healthin Mediline Plus -tjänst: https://medlineplus.gov/ency/article/002403.htm

[5] Paul C., Brady DM. Comparative Bioavailability and Utilization of Particular Forms of B12 Supplements with Potential to Mitigate B12-related Genetic Polymorphisms. Integr Med (Encinitas). 2017 Feb;16(1):42-49.