Det viktigste vitaminet for immunforsvaret

Det viktigste vitaminet for immunforsvaret er Vitamin D.  Studier viser til at lav D-vitaminstatus er et vanlig fenomen i hele Europa.   En mangel på vitamin D er observert i alle aldersgrupper. 

Særlig utsatt for å utvikle en mangel er man sent på høsten, gjennom hele vinter- og vårsesongen.   Spesielt i Nord-Europa er det veldig vanskelig å få dekket sitt behov av D-vitamin via solen.

Høyere verdier av D-vitamin bidrar til at vårt immunforsvar fungerer sterkt og normal. Det finnes et uttall av publiserte studier som viser til at høyere blodverdier av vitamin D gir et sterkere og normalt immunforsvar. 

Lave verdier i Europa

I Europa anbefales det først og fremst at barn tar tilskudd av D-vitamin, men flere ser nå at det er viktig for alle å ta ekstra D-vitamintilskudd hele året, også voksne.  Det anbefales å ha blodverdier høyere enn 50 ng/ ml , slik at vitamin D kan bidra til et godt og normalt immnforsvar.  

For å oppnå slike verdier må man i Europa som oftest ta ekstra tilskudd, siden det kun er noen få måneder i året hvor solen kan hjelpe oss med å danne tilstrekkelig med D-vitamin i huden.

Så mye trenger du hver dag

For å oppnå det optimale nivået av det viktigste vitaminet for immunforsvaret, trenger de fleste voksne omtrent 50 µg av vitamin D hver dag i perioden fra september til mai. 

Om du går tildekket gjennom hele året trenger du ta tilskudd hele året rundt.

Kroppsvekt og –størrelse er også avgjørende for hvor mye D-vitamin du trenger daglig. For små og tynne personer kan en daglig dose på 35 µg være tilstrekkelig. Større personer og personer med overvekt kan ha behov for så mye som opptil 80 µg vitamin D daglig. 

Holder deg innenfor disse anbefalingene, er D-vitamin veldig trygt å bruke som kosttilskudd. Det europeiske mattilsynet EFSA slår fast at det er trygt å konsumere opptil 100 µg vitamin D per dag.


Prøv D3-Vitamin 50 µg nå

Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 10 mnd. forbruk!


Les også:

D-vitamin: Så mye trenger du – STR Nordic | Livskvalitet