D-vitamin: Så mye trenger du

D-vitamin produseres i løpet av sommeren når huden vår blir eksponert for solens UVB-stråling. Solen er kanskje vår viktigste kilden til vitamin D i Norden.

På grunn av frykten for hudkreft beskytter mange av oss for mye fra solen, noe som reduserer kroppens produksjon av vitamin D om sommeren, som vi kan ha nytte av gjennom høst, vinter og våren.  

Hvis du bruker solkrem eller bare er i solen etter skole- og arbeidstid, produseres det nesten ikke noe vitamin D gjennom huden.  

I Norden slutter vi å produsere D-vitaminer via huden når høsten ankommer. Strålene som kreves for at vi produserer vitamin D selv, filtreres da bort i atmosfæren.

Vi får også små mengder av vitamin D fra kostholdet vårt, spesielt fra fisk og sopp, og D-vitaminberiket meieriprodukter. Den viktigste kilden er dog fra solens stråler.  

Mål dine verdier

Kroppens vitamin D-nivå målt ved blodprøver, bør være mellom 80 og 125 nmol / l, og denne verdien bør ses som utgangspunkt for den vitamin D-dosen man behøver. Dette nivået er basert på funn fra vitenskapelige studier og undersøkelser.  

For å oppnå dette optimale nivået trenger derfor de fleste voksne et tilskudd på omtrent 50 µg vitamin D hver dag i perioden fra september til mai.  

Både de som beskytter seg mot solen om sommeren og eldre, trenger da et tilskudd av vitamin D året rundt.  

Kroppsvekt og –størrelse er også avgjørende for hvor mye D-vitamin du trenger daglig. For små og tynne personer kan en daglig dose på 35 µg være tilstrekkelig. Større personer og personer med overvekt kan ha behov for så mye som 75-100 µg vitamin D daglig.  

Holder deg innenfor disse anbefalingene, er D-vitamin veldig trygt å bruke som kosttilskudd. Det europeiske mattilsynet EFSA mener det er trygt å konsumere opptil 100 µg vitamin D per dag.  

Behovet for tilskkudd av vitamin D varierer sterkt fra person til person. Derfor anbefales vi at man måler sine D-vitaminverdier minst annenhvert år.  

Om du ikke måler dine verdier av vitamin D, er det trygt å bruke et tilskudd på 50 µg vitamin D daglig.  

Derfor er vitamin D så viktig

Norske og europeiske helsemyndigheter anbefaler D-vitamin. Dette fordi D-vitamin bidrar til normale kalsiumverdier i blodet, til et normalt opptak og utnyttelse av kalsium og fosfor. Dette er noe som er viktig for knoklene våre.  

D-vitamin bidrar også til å opprettholde en normal muskelfunksjon, normale tenner, den spiller en rolle i celledelingsprosesser, og sist men ikke minst – D-vitamin bidrar til at vårt immunforsvar fungerer normalt.

Hvorfor velge STR Nordic D3-Vitamin 50 µg?

Vitamin-D eksisterer i flere forskjellige typer. De to mest kjente er ergokalsiferol (vitamin D2) og kolekalsiferol (vitamin D3). Disse ble tidligere antatt å ha samme biologiske effekt. Nyere forskning viser derimot at vitamin D3 har større biologisk aktivitet. Derfor inneholder STR Nordics D3-vitamin 50 µg kun vitamin D3. 

STR D3-vitamin 50 µg er Nordens mest solgte D-vitamin med over 300.000 kunder som bruker produktet. 


Prøv D3-Vitamin 50 µg nå

Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 10 mnd. forbruk!


Les også: