B-vitaminer gir bedre hjernefunksjon hos eldre

B-vitaminer gir bedre hjernefunksjon hos eldre, viser et nytt studie som nå er publisert i desember, 2021.

Dette i følge en større ny undersøkelse med forskere fra Oxford University i England.

Spesielt gjelder dette vitamin B12 og folat. Forskerne observerte at disse B-vitaminene kunne bremse alderssvekkelser på hjernen hos personer som fikk daglig tilskudd.    

Det interessante er at disse funnene ikke ble observert hos de av de eldre som samtidig inntok aspirin. Dette fordi det ser ut som at aspirin forstyrrer utnyttelsen av folat.

Over 500 personer deltok i undersøkelsen som varte i hele 2 år.   Forskernes funn er også helt klare.

«Tilskudd av vitamin B12 og folat ga en klar forbedring av hjernens funksjoner”. 

Kognitive funksjoner defineres og omfatter blant annet hukommelse, språk, oppmerksomhet, logiske evner og problemløsning og oppfattelse (persepsjon).

B-vitaminer gir bedre hjernefunksjon

Som resten av kroppen vår, blir også hjernen gradvis svekket med alderen.  I mange år har man vist at det er en sammenheng mellom B-vitaminer og vår hjernefunksjon.  

Spesielt har man sett at høye verdier av aminosyren homocystein ikke er bra.   Jo høyere nivåer av homocystein, jo raskere har man registrert forfall i de kognitive funksjoner.   

Det fine her er at B-vitaminer er med på å redusere homocysteinnivå.  Spesielt viktig er vitaminene B12, B6 og folat som bidrar til en normal omsetning av homocystein og til en normal psykologisk funksjon. Dermed bremses alderssvekkelse av hjernen.  

Viktig med omega-3 samtidig

Det mest spennende med denne forskningen på at B-vitaminer gir bedre hjernefunksjon hos eldre er at de beste resultater kommer om man inntar tilstrekkelig med omega-3 samtidig.   Da bremses alderssvekkelsen av hjernen med hele 40%, sammenlignet med de som kun inntok B-vitaminer.

Crystal Mind – med B-vitaminer og omega-3

Crystal Mind er et 100% norskutviklet produkt for å ivareta hjernens normale funksjoner.

Den inneholder en spesiell og naturlig omega-3 som er rik på EPA-fettsyren, sammen med vitamin B6, B12 og folat. Dermed får du en synergi-effekt mellom vitaminer og omega-3 som er viktig for hjernen.

I tillegg inneholder Crystal Mind magnesium, vitamin D og sink alle viktige ingredienser for våre normale kognitive funksjoner.

Crystal Mind er også godt mot lett nedtrykthet, avhjelper lettere konsentrasjonsproblemer og motvirker hyperaktiv adferd hos barn.


Prøv Crystal Mind nå til halv pris

Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 2 måneders forbruk!


Les også:

Mer omega-3 hindrer alderssvekkelse av hjernen STR Nordic | Livskvalitet

Kilde:

Effectiveness of B Vitamins and Their Interactions with Aspirin in Improving Cognitive Functioning in Older People with Mild Cognitive Impairment: Pooled Post-Hoc Analyses of Two Randomized Trials.  Wu et al., The Journal of Nutriton, Health &A Aging, 25, pages1154–1160 (2021).