Vitaminet som tar vare på hukommelsen

Vitaminet som tar vare på hukommelsen er et ofte glemt, men det er et veldig viktig vitamin.  Dette vitaminet er E-vitamin.  

E-vitamin er en gruppebenevnelse for hele 8 forskjellige former for E-vitamin. Det er 4 former tokoferoler og 4 former for tokotrienoler, og alle sammen er viktige for oss.

Med alderen blir det stadig viktigere med riktig kosthold og riktig næringstilskudd for å i vareta vår hukommelse på best mulig måte.   E-vitamin er et ofte oversett vitamin og lite omtalt, selv om det finnes mye forskning, og også hvordan E-vitamin kan hjelpe ta vare på hukommelsen vår.

Beskytter våre celler

E-vitamin er anerkjent for å bidra til å beskytte cellene mot oksidativt stress.   Oksidativt stress er rett og slett en ubalanse mellom produksjonen og nøytralisering av skadelige biprodukter fra cellene våre.  

Når disse biproduktene hoper seg opp i kroppen vår og ikke blir nøytralisert effektivt, kan det føre til celleskader.  Disse celleskadene kan oppstå  i både arvestoffer og fettmembraner, som for eksempel i hjernen vår. 

Over tid kan dette så gå utover hjernens normale funksjoner, og føre til en gradvis dårligere hukommelse. 

Det er her E-vitamin kommer inn i bildet. Vitaminet som tar vare på hukommelsen vår.   Den bidrar altså til å beskytte cellene vår mot dette oksidativt stresset. 

Eksempler på slik stress kan være miljøforurensninger og mangel på søvn kan også øke oksidativt stress.

Støttes av forskning

Det er dokumentert en stor positiv sammenheng mellom nivå av E-vitamin i forhold til kolesterol og hukommelse.  Dette samsvarer med andre funn som viser til at tilstanden til våre små blodårer i blant annet hjernen har en stor betydning for vår hukommelse.

Et annet studie fra Finland viser til at de med de høyeste blodverdier av både tokoferoler og tokotrienoler hadde lavest risiko for utvikle redusert hukommelse.

Hukommelse+ har alle former av vitamin E

Hukommelse+ er et bredspektret tilskudd for hukommelsen, med viktige ingredienser for hjerne- og hukommelsesfunksjonen vår.  Den inneholder alle 4 tokoferoler og alle 4 tokotrienoler, og er dermed en komplet kilde til alle de viktige formerne av E-vitamin.

I tillegg inneholder produktet medisinsoppen Lion’s Mane som gir bedre hukommelse, viktige B-vitaminer som B5, B6, B12 og folat, og mineralet jod som er nødvendig for en normal kognitiv funksjon, slik som hukommelse.

Fra planteriket er den styrket med rosmarin, curcumin og bacopa moniera (Brahmi).

Hukommelse+ gir deg også kolin, fosfatidylserin og uridin – næringstoffer som er helt avgjørende for at hjernen vår skal fungere optimalt.


Prøv Hukommelse+ til halv pris nå

Kun kr. 174,50 + porto kr. 48,-.


Kilder:

Oksitativt stress – Store Norske Leksikon:   

Vitamin E and memory:  is it vascular protection.  Miller, Nutr Rev. 2000 Apr;58(4):109-11.

Serum levels of vitamin E forms and risk of cognitive impairment in a Finnish cohort of older adults. Mangialasche et al., Exp Gerontol., 2013 Dec;48(12):1428-35

Medisinsoppen som gir bedre hukommelse – STR Nordic | Livskvalitet