Riktig omega-3 motvirker hyperaktiv adferd

Riktig omega-3 motvirker hyperaktiv adferd hos barn og unge, viser et stort oversiktsstudie.  

 Studien så på de sammenlagte funnene fra 7 studier gjort på skolebarn opp til 17 år, og alle studiene måtte være gjennomført etter den såkalte «gullstandarden» for vitenskapelige undersøkelser, hvor en gruppe får aktive stoffer, og en annen får narrekapsler.

Forskerne bak denne store undersøkelsen viser til at riktig omgea-3 motvirker hyperaktiv adferd.  Både uoppmerksomhet og hyperaktivitet ble signifikant bedret hos de som ble gitt riktig omega-3 mot hyperaktiv adferd.

Ikke uventet viser forskerne også til at dette ikke gjelder alle former for omega-3-tilskudd. 

Disse resultatene som ga mindre uoppmerksomhet og hyper aktiv adferd ble kun funnet i de studier hvor man bruker omega-3-tilskudd som inneholder betydelig mer av omega-3-fettsyren EPA, og mindre enn normalt av fettsyren DHA.

Unge med hyperaktiv adferd mangler omega-3

Et annet spennende funn i studien er at forskerne fant de med hyperaktiv adferd generelt hadde lave verdier av omega-3 målt i blod.   Dette kan skyldes både for lavt inntak i kostholdet, men også forstyrrelser som gjør at man ikke greier ta opp tilstrekkelig og utnytte omega-3-fettsyrer fra maten man spiser.

Riktig omega-3 motvirker hyperaktiv adferd, så du må være nøye på hvilke tilskudd du benytter deg av.

Komplett EPA-rik tilskudd som gir økt opptak

Crystal Mind er et norskutviklet tilskudd utviklet for blant annet å motvirke hyperaktiv adferd.   Den inneholder den spesielle Crystal Oil™, som har det riktige forholdet mellom EPA- og DHA-fettsyrene., faktisk mer enn 5:1 (vanlig omega-3 har kun 1,5:1 forhold mellom EPA:DHA).

I tillegg er den forsterket med sink, magnesium, vitamin D, folat og vitamin B6 og B12.

Sink bidrar til normale kongitive funksjoner og til at man har en normal omsetning av fettsyrer, mens magnesium, folat, vitamin B6 og B12 bidrar til normale psykologiske funksjoner.

Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3 ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.


Prøv Crystal Mind nå

Kun kr. 149,50 + frakt for 2 måneders forbruk!


Kilde:

Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials and Biological Studies.  Chang et al., Neuropsychopharmacology. 2018 Feb; 43(3): 534–545.

Les også om Crystal Mind mot nedtrykthet her