Bedre søvn med mer omega-3

Bedre søvn med mer omega-3, dette viser stadig mer forskning. Også tidligere er det vist til en sammenheng mellom lettere søvnbesvær, innsovningsvansker og lave omega-3 verdier.

Forskning har tidligere pekt på en sammenheng mellom lettere søvnbesvær og lave omega-3 verdier. Dette være seg hos både barn og ungdom, samt hos ungdom og voksne med atferds- og lærevansker.

Forskere ved Oxford universitetet har nå publisert et studie som peker på at et høyere inntak av omega-3 gir bedre søvnkvalitet hos barn. 

Bedre søvn med mer omega-3

Barna som ble gitt ekstra omega-3 fikk nærmere 1 time mer søvn per natt, og hadde færre oppvåkninger, sammenlignet med de av barna som fikk mais- og soyaolje.

Undersøkelsen var over 16 uker, og barna ble daglig gitt enten kapsler med omega-3, eller placebokapsler med mais eller soyaolje.  Barna som deltok i undersøkelsen var ikke utvalgt på grunn av søvnbesvær, men var en del av en undersøkelse av barn med lesevansker.

Foreldrene til barna fylte ut spesielle søvnskjemaer, som avdekket at 40 % av disse barna hadde lettere søvnbesvær og innsovningsvansker.  Mange av barna ble også monitoret via håndleddsensorer i en periode på 5 netter. 

Det ble også tatt blodprøver av de som deltok.  Forskerne fant en sammenheng mellom omega-3-balanse (mer omega-3 og mindre omega-6) og at dette ga mindre søvnbesvær hos barna.

Høyere blodverdier av omega-3 ga altså en bedre søvnkvalitet.

Paul Montgomery, forsker og professor ved Oxford University uttaler at det er grunn til bekymring når man finner søvnbesvær hos 40 % av barna, og at det er velkjent at omega-3 og omega-6-fettsyrer spiller viktige roller når det gjelder det å regulere søvn. 

«Lave verdier av omega-3 er forbundet med lave verdier av melatonin, noe som passer våre funn om at lettere søvnbesvær og innsovningsvansker er større hos barn med lave verdier av omega-3», uttaler Montgomery.

Adferd, innlæring og søvn går hånd i hånd

Medforfatter Dr. Alexandra Richardson viser til tidligere publiserte studier. Disse viser at blodverdier av omega-3 ofte er alarmerende lave hos mange barn og voksne. Dette kan ha en direkte sammenheng mellom atferd og innlæringsevne. Lettere søvnbesvær kan være med på å forklare noen av disse sammenhengene.

Om Crystal Mind

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil, en spesialutviklet omega-3-kilde rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil er en naturlig olje og har et høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA, men lavt innhold av DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner.

I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitmain B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren, ingredienser som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske funkjsoner.

Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3 ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.


Prøv Crystal Mind nå

Kun kr. 149,50 + frakt for 2 måneders forbruk!


Kilde:

Fatty acids and sleep in UK children: Subjective and pilot objective sleep results from the DOLAB study – a randomised controlled trial.  Montgomery et al.  Journal of Sleep Research, March 2014.

Riktig omega-3 motvirker hyperaktiv adferd – STR Nordic | Livskvalitet