Riktig omega-3: slik gjør du bedre valg

Riktig omega-3 – hva er det? Om du skal velge i jungelen av omega-3-produkter er det viktig vite noe om oksidasjon og harskning.

Mange tilbydere av fiskeoljer og omega-3 reklamerer med “hvem har mest omega3”. Dette betyr faktisk ingen ting, om ikke oljen er fersk og god.

En naturlig olje med lavere omega-3 innhold vil som oftest gi langt bedre helsefordeler enn en superhøy og konsentrert fiskeolje, siden disse ekstreme høykonsentratene harskner veldig fort.

Dette er spesielt sant for de oljer med konsentrasjoner over 80% omega-3.

TOTOX er et mål for hvor fersk en olje er

Når en fiskeolje kommer i kontakt med for eksempel oksygen, oksiderer den, eller med andre ord – den blir harsk.  Harske oljer er ikke helsefrembringende, derfor er det viktig velge riktig omega-3.

Det samme skjer om en olje er superkonsentrert. Molekyltettheten i fiskeoljen vil være så høy, at de “kolliderer” med hverandre ofte, og hver gang disse molekylene kolliderer, så øker harskningen.

Andre tilsetter for eksempel mineralene kobber og jern i omega-3-tilskudd. Dette er ikke spesielt smart, da de øker oksidasjonshastigheten drastisk. Omega-3-tilskudd tilsatt disse mineralene bør du derfor unngå.

Kapsler tryggere enn flytende oljer

Flytende fiskeoljer blir utsatt for luft og oksygen hver gang du åpner korken på flasken. Oksygen gjør at oljer oksiderer.

Kapsler med omega-3 er derfor mye tryggere i bruk enn flytende omega-3 og tran, da oljen ikke blir eksponert for oksygen.

Når en fiskeolje oksiderer, begynner den å lukte vondt og kan gi ubehagelige fiskegulp og reflux. Dette er en av årsakene til at mange vegrer seg for å bruke omega-3 og tran.  Ved hjelp av høyteknologiske produksjonsmetoder kan man minimere harskning og oksidasjon. 

Hjertevennlig Omega-3 – garantert fersk

Vår Hjertevennlig Omega-3 er spesielt utviklet for å gi en så fersk og ren kvalitet som mulig, noe vi også kan dokumentere ved analyser.

En TOTOX-verdi beskriver og forteller noe om en fiskeoljes oksidasjonsgrad.  Hver eneste produksjon av Hjertevennlig Omega-3 gjennomgår TOTOX-analyser, samtidig overvåkes produktets autooksidasjon, det vil si hvordan oljen utvikler seg over tid i kapslene. 

Vi kvalitessikrer produktet før, under og etter innkapsling – slik at du som forbruker garanteres en fersk og god omega-3 av høyeste kvalitet.

Norges første IFOS-godkjente omega-3 garanterer ferskhet

Hjertevennlig Omega-3 er det første produktet i Norge som er analysert og godkjent av IFOS – International Fish Oil Standard. 

Hjertevennlig Omega-3 har blitt godkjent med hele 5 stjerner, som er den høyeste godkjenning IFOS gir til et omega-3-produkt.

Dokumentere ferskhet og lave TOTOX-verdier

For å bli godkjent med 5 stjerner av IFOS, må man også dokumentere at produktet er ferskt og ikke harskt. Dette kalles oksidasjonsverdier, som måles i TOTOX.

IFOS setter strengere krav til ferskhet på en fiskeolje en både hva WHO og norske myndigheter gjør. Om produktet ikke tilfredsstiller IFOS sine krav om ferskhet, blir man heller ikke godkjent.

Postordresalg sikrer kvalitetsgarantien

I en rekke undersøkelser gjort både i Norge, Polen, Australia og USA har det blitt avdekket at TOTOX-verdiene (harskningsverdi) i en rekke produkter du finner i butikker og apotek har TOTOX-verdier langt over det som anbefales.  Dette kan skyldes bruk av dårlige råvarer, dårlige raffinerings- og produksjonsmetoder. Eller rett og slett at produktene har stått for lenge på lager hos grossist eller varehyllene hos forhandleren.

Ved postordresalg, er det mulig styre dette mye bedre.  Ved å redusere tiden det tar fra produktet er produsert, til du som kunde mottar varen hjem, sikres du en fersk og helsefrembringende omega-3.  STR Nordic har som mål at denne perioden skal være under 12 måneder (butikker kan ha opptil 30 måneder).

Dessuten analyserer vi regelmessig oksidasjonsverdiene i kapslene, noe som er høyt uvanlig. 

Som kunde STR Nordic sin Hjertevennlig Omega-3 får du derfor full utbytte av fiskeoljens gode egenskaper. Det er hva vi kaller riktig omega-3!


Prøv Hjertevennlig Omega-3

Kun kr. 174,50 + porto 48,- for 4 måneders forbruk!