Muskelfunksjon hos eldre helt avhengig av D-vitamin

En ny stor undersøkelse med over 4.000 personer dokumenterer at et tilstrekkelig inntak av D-vitamin er helt avgjørende for å vedlikeholde en normal muskelfunksjon etter hver som vi blir eldre.

Det å beholde en normal muskelfunksjon etter hvert som vi blir eldre bidrar til at vi gjør oss mindre avhengige av andre for hjelp i hverdagen, det øker vår mobilitet og gir en generell bedre livskvalitet.

En god og normal muskelfunksjon reduserer også risiko for fall og brudd.

Nå har forskere ved Trinity University i Dublin funnet at et tilstrekkelig inntak av D-vitamin er helt avgjørende for å beholde vår muskelstyrke og våre normale muskelfunksjoner.

Betydelig dårligere muskelfunksjon hos de med mangler

Studien som er publisert i Clinical Interventions in Aging viser at nedsatt muskelprestasjon var 3 ganger høyere hos eldre med D-vitaminmangel, sammenlignet med de som hadde blodverdier over 30 nmol/L.

Studien viser klart at en D-vitaminmangel ikke gjør oss i stand til å opprettholde en normal muskelstyrke eller – funksjon.

Trening og ekstra D-vitamin hjelper

Forskerne bak undersøkelsen viste også at de som trente moderat bedre ivaretar en normal muskelfunksjon.

-Det å beholde en normal og god muskelfunksjon er utrolig viktig, men dessverre ofte oversett av de som skal hjelpe befolkningen til en sunn og frisk alderdom, uttaler forsker Maria O’Sullivan, professor i ernæring ved Trinity College i Dublin.

-Vi må derfor sette større fokus på fysisk aktivitet og fjerne D-vitaminmangel om vi skal ta vare på både oss selv og helsen mens vi blir eldre, sier forskerne.


Prøv D-vitamin 50 µg

Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 10 måneders forbruk!

muskelfunksjon


Les også 10 gode grunner til at du bør ta ekstra D-vitamin


Kilder:

  • Vitamin D Deficiency Is Associated With Impaired Muscle Strength And Physical Performance In Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study Of Ageing. Aspell et al., Clinical Interventions in Aging, 2019.
  • Effect of vitamin D supplementation on muscle strength, gait and balance in older adults: a systematic review and meta-analysis. Muir S.E. & M. Montero-Odasso, J Am Geriatr Soc. 2011 Dec;59(12):2291–2300.