D-vitamin: 10 grunner til at du trenger ekstra

1  – De aller fleste i Europa har for lave verdier

Studier viser til at en lav D-vitaminstatus er et vanlig fenomen i hele Europa.  En mangel på vitamin D er observert i alle aldersgrupper, og kan gjelde opptil 90-95% av en populasjon.  Spesielt i Nord-Europa er det veldig vanskelig å få dekket sitt behov av D-vitamin via solen. 

I en undersøkelse, fant man at kun 9,1% av deltagerne hadde et akseptabelt nivå av D-vitamin målt i blod (den nedre grensen på 30-50 ng/ml).  Anbefalinger får å gi tilskudd av D-vitamin er stort sett bare gitt til barn og spedbarn. Forskerne bak denne spesifikke studien viser til at disse resultatene bekrefter andre undersøkelser, og foreslår at man innfører tiltaksstrategier for å øke D-vitaminstatus hos hele den europeiske befolkningen.  Et daglig inntak av vitamin D er en god strategi og et bra tiltak.

2- D-vitamin for et normalt godt immunforsvar

De aller fleste som bor på den nordlige halvkule opplever at immunforsvaret ikke er på topp.  Spesielt utsatt er man om høsten og på vinteren.  Selv om man ikke kan unngå at immunforsvaret vårt får en knekk i kalde og forblåste perioder, er det vist at høyere verdier av D-vitamin bidrar til at vårt immunsystem fungerer sterkt og normal.  Blant annet har vitenskapelige studier fra Japan vist at høyere blodverdier av vitamin D gir et sterkere, normalt immunforsvar.[3] Et annet studie viste at tilskudd av D-vitamin første til at langt færre elever var borte fra skolen, sammenlignet med de som ikke fikk tilskudd. [4]

3 – Vitamin D for normale knokler og muskelfunksjon

Den positive sammenhengen mellom sunne og normale knokler og vitamin D er godt dokumentert. Flere studier viser til at et lavt nivå av D-vitamin er forbundet med dårligere knokkelstatus hos eldre. Forskere anbefaler tilskudd av vitamin D for et normalt sterkt skjelett ved tilstrekkelige doser. [5] Daglig tilskudd av 40-50 µg D-vitamin er også sterkt assosiert med en større muskelstyrke og -funksjon.  Dette er spesielt viktig å vedlikeholde en god balanse hos personer over 60 år. [6]  En normal og sterk muskelfunksjon og normale knokler vil uten tvil hjelpe deg i hverdagen, spesielt når vi blir eldre.

4 – Vitamin D for et godt og langt liv

Mange studier har prøvd å løse gåten for et godt og langt liv. Det er forståelig, siden de samme faktorer som påvirker et langt og godt liv, også har potensiale til å hjelpe folk holde seg friske og sunne.  Høye blodverdier av D-vitamin ser ut til å kunne hjelpe med et godt og langt liv. [7]  Det er – og kan være, mange gode grunner til dette, men forskerne bak denne store undersøkelsen viser til at selv om nivåene av D-vitamin varierer sterkt fra land til land og fra årstid til årstid, så var det en ting som viste seg å være felles for et godt og langt liv, og det var gode blodverdier av D-vitamin. [8]

5 – Høye nivåer av D-vitamin gir bedre testosteronverdier

Testosteron er et veldig viktig hormon for menns helse.  Etter fylte 30 år vil nivåene av testosteron gradvis falle, noe som kan gi en rekke utfordringer.  Spesielt kan fallende testosteronnivå gi varierende humør, dårligere muskelstyrke, og redusert libido. 

En spennende studie fra Tyskland viser hvor viktig D-vitamintilskudd er for menn.  De ga 31 menn tilskudd av D-vitamin, mens kontrollgruppen på 23 menn fikk narrepiller.  Undersøkelsen varte i et helt år, og selv om begge gruppene ved studiens start hadde både lave D-vitaminverdier og testosteronverdier, så var det etter et år kun de som fikk daglig tilskudd som hadde forbedret sin D-vitaminstatus og testosteronnivå. 

Forskerne mener at tilskudd av D-vitamin gir bedre testosteronstatus hos menn. [9]

6 – Vitamin D for skjønnhet

D-vitamin har mye å si for vår skjønnhet og velvære.  Dette er forståelig, og uavhengig av kulturer, så er idealene for skjønnhet sterkt knyttet til helse.  Med andre ord, vi mennesker tolker en sunn helse som vakkert.   Både vår hud og vårt hår trenger D-vitamin for å holde seg friskt og sunt.  [10, 11]

7 – D-vitamin for hjertet

En rekke studier har sett på og ser på betydningen av D-vitamin for hjertet.  [13]   I følge forskere som har sett på studier på dette området, så er optimale D-vitaminnivåer viktig for hjertet og blodsirkulasjon. [14] Det store Health Professional Follow-Up Study, hvor nesten 50.000 personer var med, analyserte man blodprøver og fulgte opp personene i 10 år.  Gruppen som hadde de laveste D-vitaminverdiene var også de som hadde de største utfordringene relatert til hjertet. [15]

8 – Idrettsutøvere trenger mer vitamin D

Idrettsutøvere må være spesielt nøye med hva de spiser slik at de restituerer seg raskere etter intens trening og konkurranse. Overraskende nok har mange idrettsutøvere lave nivåer av vitamin D i blod enn de anbefalte 75 – 80 nmol/l.  [16] Det er veldig vanskelig å få i seg nok vitamin d fra mat, selv med et godt og variert kosthold. En undersøkelse fra Nederland som inkluderte 128 veltrente idrettsutøvere, fant ut at en gunstig dose med D-vitamin var 55 µg per dag for å kunne nå anbefalt blodverdi på 75 nmol/ l. [17]

9 – Vitamin D hjelper skolebarn

Det er minst to ting hvor D-vitamin kan hjelpe barn på skolen.  Først og fremst ved at den bidrar til et normalt og sterkt immunforsvar, slik at man er mindre hjemme fra skolen. 

En stor meta-analyse så på sammenhengen mellom D-vitamin og luftveier hos barn.   Hele 12 store studier med over 2.200 deltagere ble undersøkt. Resultatet av undersøkelsen var at de med lavest inntak av vitamin D også var de som hadde mest problemer med øvre luftveier. 

Et annet funn var at jo lavere nivå av D-vitamin, jo større var plagene.  

Bedre konsentrerte med D-vitamin

For det andre så kan D-vitamin bidra med bedre konsentrasjon.  Dårlig konsentrasjon er vanlig, og opptil 18% av barn i skolealder kan ha utfordringer med å kunne konsentrere seg godt nok på skolen. 

I en studie på 60 barn fant man at de med dårligst konsentrasjon manglet tilstrekkelig med D-vitamin, sammenlignet med kontrollgruppen.  Det kan derfor være fornuftig å gi barn og unge ekstra tilskudd med D-vitamin om høsten, vinteren og våren. 

Om sommeren er de fleste barn så mye ute i solen at det som regel ikke er nødvending med tilskudd.

10 – Vitamin D gir mindre nedstemthet

En mangel på vitamin D er forbundet med nedstemthet.  Det ser ut til at vitamin D spiller en viktig rolle for aktiviteten av mange hormoner som påvirker vårt humør og som reduserer nedstemthet.  Flere studer viser nå til at man bør ta D-vitamin for å redusere nedstemthet. [21]


Prøv D-vitamin 50 µg – 300 kapsler
Kun kr.  249,50 (inkl. porto) for 10 måneders forbruk!


Kilder:

[1] Pludowski et al. “Vitamin D status in Poland”, Pol Arch Med Wewn 2016 Aug 9:126(7-8):530-9.

[2] See Kmiec P. & K. Sworczak, “Vitamin D deficiency in early autumn among predominantly non-elderly, urban adults in Northern Poland (54°N).” Postepy Hig Med Dosw 2015 Aug 18:69:918–924.

[3] Nanri A. et al. “Association of serum 25-hydroxyvitamin D with influenza in case-control study nested in a cohort of Japanese employees.” Clin Nutr 2016 Aug 26.

[4] Urashima  M. et al. “Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren.” Am J Clin Nutr. 2010 91:1255–1260.

[5] See Boonen S et al. “Need for additional calcium to reduce the risk of hip fracture with vitamin d supplementation: evidence from a comparative metaanalysis of randomized controlled trials.” J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:1415-23.

[6] Muir S.E. & M. Montero-Odasso, “Effect of vitamin D supplementation on muscle strength, gait and balance in older adults: a systematic review and meta-analysis.” J Am Geriatr Soc. 2011 Dec;59(12):2291–2300.

[7] Bjelakovic G. et al. “Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults.” Cochrane Database Syst Rev 2014 Jan 10(1).

[8] Schöttker B. et al. “Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large consortium of cohort studies from Europe and the United States.“ British Medical Journal 2014 Jun 17.

[9] Pilz S. et al. “Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men.” Horm Metab Res 2011 Mar 43(3):223 –225.

[10] Banihashemi M. “Serum Vitamin D3 Level in Patients with Female Pattern Hair Loss.” Int J Trichology 2016 Jul-Sep;8(3):116–120.

[11] Bakry O.A. “Serum Vitamin D in patients with alopecia areata.” Indian Dermatol Online J. 2016 Sep-Oct;7(5):371–377.

[12] Lim S.K. et al. “Comparison of Vitamin D Levels in Patients with and without Acne: A Case-Control Study Combined with a Randomized Controlled Trial.” PLoS One 2016 Aug 25;11(8).

[13] Perez-Hernandez N. et al., “Vitamin D and its effects on cardiovascular diseases: a comprehensive review.” Korean J Intern Med 2016; 31(6): 1018–1029.

[14] Mozos I. & O. Marginean, “Links between Vitamin D Deficiency and Cardiovascular Diseases.” Biomed Res Int. 2015 Epub.

[15] Giovannucci E. et al. “25-hydroxyvitamin D and risk of myocardial infarction in men: a prospective study.” Arch Intern Med. 2008; 168:1174–1180.

[16] Willis K.S. et al. ”Should we be concerned about the vitamin D status of athletes?” International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2008 Apr 18(2):204 –224. Stachowicz M & A. Lebiedzinska “The role of vitamin D in health preservation and exertional capacity of athletes.” Postepy Hig Med Dosw (Online) 2016 Jan 4;70(0):637–643.

[17] Backz E.M. et al., “The impact of 1-year vitamin D supplementation on vitamin D status in athletes: a dose-response study.” Eur J Clin Nutr 2016 Sep;70(9):1009–1014.

[18] Jat K.R. “Vitamin D deficiency and lower respiratory tract infections in children: a systematic review and meta-analysis of observational studies.” Trop Doct 2016 May 13.

[19] Goksugur S.B. et al. “Vitamin D status in children with attention-deficit-hyperactivity disorder.” Pediatr Int. 2014 Aug 56(4):515–519.

[20] Kerr D.C. et al. ”Associations between vitamin D levels and depressive symptoms in healthy young adult women,” Psychiatry Research, Vol. 227, no. 1, 46–51, 2015. Kjaergaard M. et al. “Effect of vitamin D supplement on depression scores in people with low levels of serum 25-hydroxyvitamin D: nested case-control study and randomised clinical trial,” British Journal of Psychiatry, Vol. 201, no. 5, 360–368, 2012.

[21] Sarris J. et al., “Adjunctive Nutraceuticals for Depression: A Systematic Review and Meta-Analyses.” Am J Psychiatry 2016 Jun 1;173(6):575–587.