Magnesium gir optimale D-vitaminverdier

Magnesium gir optimale D-vitaminverdier og er helt nødvendig for riktige blodverdier, viser et studie publisert i The American Journal of Clinical Nutrition.

Forskerne fant ut at tilskudd med magnesium var helt nødvending for å øke D-vitaminverdiene hos de med lave verdier.

Til deres store overraskelse, fant de at magnesium også regulerte ned verdiene hos de med for  høye verdier.

Tilskudd av magnesium regulerer altså blodverdiene av vitamin D både opp og ned, slik at verdiene ligger bedre innenfor referanseområdet, og dermed gir best mulig helsegevinst for alle.

«Dette er veldig viktige funn.  Det er knyttet helseproblemer med både for høye og for lave verdier av vitamin D i blodet.  Spesielt lave verdier er en helseutfordring i hele verden»,  forteller forsker Martha Shrubsole ved Vanderbilt-Ignram Cancer Center.

«Vitamin D-verdier og helse følger en såkalt U-kurve, hvor både lave og høye verdier gir økt helseutfordringer.  Det optimale er å ligge i midtre og nedre del av U-kurven», forteller hovedforsker bak studien.

«Vi fattet interesse for tilskudd av magnesium, siden vi så at mange faktisk får høye doser vitamin D rett og slett ikke får noen endring i blodverdiene sine.  En mangel på magnesium stenger rett og slett for syntesen om omdannelsen av vitamin D».

Magnesium + D-vitamin = sant

Magnesium er helt nødvendig for at over 300 biokjemiske prosesser skal kunne skje i kroppen vår.  Magnesium er viktig for nervesystemet, musklene, hjertet, blodsukkerbalansen, vår psykologiske funksjon og for skjelettet vårt.

Deltagerne i studien fikk individuelt tilpasset tilskudd på mellom 300-400 mg magnesium per dag

«En D-vitaminmangel er alvorlig, og et økende problem over hele verden.  Mange får derfor anbefalinger fra lege om å ta ekstra tilskudd med vitamin D.  Men det hjelper altså ikke om man også er i underskudd av mineralet magnesium. Opptil 80% av befolkningen får ikke i seg nok magnesium», sier Dai.

Det er derfor viktig at man sørger for å få i seg nok magnesium, og ikke bare ta tilskudd av D-vitamin. Magnesium gir optimale D-vitaminverdier

Om Magnesium+

Magnesium+ er et kombinasjonsprodukt som gir deg ekstra synergi med ekstra tilsatt Vitamin B6 for økt opptak av magnesium, samt sink, Vitamin D3 og kopper. 

Produktet er nøye satt sammen for å gi deg de beste helseeffekter, samtidig som den skal forebygge mangler og kunne brukes sammen med ditt ordinære kosthold og med andre helseprodukter.


Prøv Magnesium+ til halv pris
Kun kr. 249,50 (inkl. porto) for 5 måneders forbruk!

Magnesium+ med ekstra synergi


Innhold per tablett:

Magnesium300 mg
Sink5 mg
Vitamin B60.7 mg
Vitamin D5 µg
Kopper0.5 mg