Crystal Mind mot lett nedtrykthet

Crystal Mind er et norskutvilklet spesialprodukt for hjernens normale funksjoner. Med sitt unike innhold av EPA-fettsyren kan den være med på å redusere lett nedtrykthet, dette i følge stadig flere studier.

EPA er en omega-3-fettsyre, men alle omega-3-produkter er ikke like.  Det er kun de med et høyt innhold av omega3-EPA-fettsyren og lavt innhold av DHA-fettsyren som gir denne positive effekten på humøret.

En studie som er publisert i Nutrition Journal viser til at personer med symptomer på lett nedtrykthet får en betydelig bedret hverdag med et daglig tilskudd omega-3-fettsyren EPA.

Forskerne ville teste om omega-3EPA bedrer nedtrykthet

I undersøkelsen deltok omtrent 50 kvinner.  De fikk enten et tilskudd på EPA-rik omega-3 eller placebokapsler hver dag i 8 uker. Alle  som deltok i undersøkelsen hadde klare symptomer på lett nedtrykthet.

Resultatene av undersøkelsens viser at et daglig tilskudd med EPA-fettsyrer reduserer lett nedtrykthet.

Sammenheng mellom EPA-fettsyren og lett nedtrykthet

Ved hjelp av blodprøver fant forskerne en sammenheng mellom lave blodverdier av omega-3-fettsyrer og lett nedtrykthet. Spesielt lave verdier av fettsyren EPA var forbundet med en økt grad av nedtrykthet. Jo bedre blodverdier av omega-3-EPA, jo gladere og mer fornøyd med livet var kvinnene som deltok i studien.

Ensomhet, tristhet og nedtrykthet er et vanlig og et økende problem.

Forskerne bak studien påpeker at lett nedtrykthet er reversibelt om man setter inn tidlige og riktige tiltak. Forskerne mener derfor at tilskudd med EPA-rik omega-3 bør inngå som en del av tiltak mot lett nedtrykthet.

Mange studier viser til at omega-3 bedrer lett nedtrykthet

Det er gjort en rekke gode studier som viser til at omega-3 bedrer lett nedtrykthet. Alle studiene som viser god effekt av omega-3 behandling er gjort på tilskudd med et ekstra høyt innhold av fettsyren EPA, slik som du Crystal Mind.

Vanlige tilskudd omega-3 og tran har et lavere innhold av EPA-fettsyren. Forholdet mellom omega-3 fettsyrene EPA og DHA bør være høyere enn 3 til 1.

For å få best mulig resultat og erfaring med omega-3 mot lett nedtrykthet anbefales det å innta tilstrekkelig mengde i minst 12 uker.  De positive erfaringene med Crystal Mind vil styrkes ytterligere med daglig bruk over tid.

Bruk derfor Crystal Mind hver eneste dag – året rundt.

Om Crystal Mind

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil, en spesialutviklet omega-3-kilde rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil har et naturlig høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA, men lavt innhold av DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner.

I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitmain B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren, ingredienser som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske og kognitive funksjoner.

Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3  ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.

Det er kjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3  ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.


Riktig Omega-3 bremser hjernens aldring