Ny forskning:  Eldre får bedre fysisk funksjon med Curminol

Ny forskning viser nok en gang at at Curminol er svært gunstig ved ømme, stive ledd og muskler.

Denne gangen er det en ny studie på den viktige ingrediensen Curcumin C3 Complex, som ble gjort på Universitetet i Florida, USA.

I studien som nå er publisert deltok både kvinner og menn i alderen 66 til 94 år.  Halvparten av deltagerne i studie fikk den aktive tabletten med Curcumin C3 Complex.  De andre fikk uvirksomme narretabletter uten virkestoffer (såkalt placebotabletter).

Undersøkelsen varte i 12 uker, og alle deltagerne gjennomgikk vitenskapelige tester for å undersøke den fysiske funksjonen hos eldre.

Deltagerne fikk betydelig bedre fysisk funksjon

Spesielt registrering av ganghastighet har hos eldre personer vist seg å være et nyttig verktøy, sammen med andre fysiske tester som å reise seg fra stol, reise og sette seg gjentatte ganger og balansetester.   Denne testen er meget anerkjent og kalles SPPB.  Denne testen brukes også i Norge for å vurdere den fysiske funksjonen hos eldre over 65 år.

I tillegg til disse testene målte forskerne også styrken i beina og knærne før og etter studiestart. I tillegg ble det tatt blodprøver av deltagerne hver 4. uke.

Overbevisende resultater

Etter 12 uker, var resultatene særdeles overbevisende for gruppen som fikk det aktive og patenterte virkestoffet som du finner i Curminol.

Kne- og muskelfunksjon hadde bedret seg signifikant hos deltagerne, som gjorde det mye bedre i balansetester, fysiske styrketester og evnen til å lettere reise og sette seg på stol, samt målinger på hurtigheten på gange.

Blodprøvene som ble tatt av pasientene i undersøkelsen viste heller ingen unormalheter.

Derfor er dette viktig for deg over 65

I en verden hvor vi stadig lever lengre er det viktig med naturlige kosttilskudd som kan gi bedre fysisk funksjon tross økende alder.  Det er et alternativ for å avverge funksjonsnedgang sammenlignet med mer tidkrevende livsstils intervensjoner.  Dette er viktig for individet (være mer selvstendig og greie seg selv tross økende alder), og det er viktig samfunnsøkonomisk.

Forskerne konkluderer med at tilskudd som Curminol med Curcumin C3 Complex er viktig for å forbedre den fysiske funksjonen og muskelstyrken hos moderat fungerende eldre voksne.

Om Curminol

Curminol inneholder en patentert og dokumentert blanding av Curcumin C3 Complex, Boswellin, ingefær og BioPerin (sort pepper).  Denne unike formelen av ingredienser har i flere vitenskapelige studier vist seg være meget egnet til å lindre ømme og stive muskler og ledd.  I tillegg viser flere studier at også muskelstyrke bedres.

I tillegg inneholder Curminol vitamin D som styrker knoklene, og vitamin C som styrker brusk og bindevev.

Alt er i en base med en spesiell omega-3 med høyt innhold av fettsyren EPA.  Dette er positivt for ledd og muskler.  Samtidig viser det seg at omega-3-fettsyren EPA øker effekten av Curcumin C3 Complex.n Ny forskning på alle de patenterte ingrediensene i Curminol publiseres fortløpende.


Ja, takk – jeg ønsker prøve Curminol til halv pris!

Kun kr. 249,50 for 3 mnd forbruk.

Ny forskning

Se også:

Curcumin – Stor forskjell på tilskudd

Kilde:

Effects of Curcumin C3 Complex® on Physical Function in Moderately Functioning Older Adults with Low-Grade Inflammation – A Pilot Trial.   Mankowski et al., The Journal of Frailty & Aging, July 2023.’