Curcumin er effektivt ved mild psoriasis

Curcumin er effektivt ved mild psoriasis, og det har mange funnet ut helt på egenhånd. Stadig flere med mild psoriasis bruker nå derfor produkter med curcumin.

Nå har endelig forskere dokumentert at curcumin (naturlig forekommende i gurkemeie) både med og uten standardkremer brukt ved mild psoriasis gir betydelig ekstra hjelp.

Forskerne påpeker også at curcumin har en veldig god sikkerhetsprofil og er trygg i bruk.

En gruppe italienske forskere har dokumentert at daglig tilskudd med Curcumin, sammen med behandling med standardkremer brukt ved mild psoriasis ga overlegne resultater.

Dette sammenlignet med de som brukte kremer sammen med narretabletter.

I to andre studier har andre forskere kommet til samme resultat. Curcumin er både gunstig og billig for langtidsbruk for de med mild psoriasis, og det er velegnet til langtidsbruk.

Store forskjeller etter 16 uker

Over en periode på 16 uker fikk 63 personer med diagnosen mild psoriasis enten tilskudd av curcumin eller narretabletter sammen med standardkrem for mild psoriasis. Studien fulgte gullstandarden for vitenskapelige studier, det vil si den var både dobbel-blind og randomisert.

Resultatene etter 16 uker viste at de som fikk curcumin daglig ble langt bedre av sin milde psoriasis, sammenlignet med gruppen som fikk narretabletter, målt etter Psoriasis Area and Severity Index (PASI).

PASI er ofte brukt ved kliniske undersøkelser når man ønsker å se på hvor bra noe er for å avhjelpe mild psoriasis, hvor for eksempel PASI 75 betyr hvor mange som har hatt en 75% reduksjon av PASI fra undersøkelsen startet til den sluttet.

De som daglig fikk curcumin hadde overlegent best score.  Undersøkelsen fant også ut at curcumin reduserte andre markører som forbindes med mild psoriasis.

Økt livskvalitet ved curcumin

At curcumin er effektivt ved mild psoriasis, var en liten overraskelse for forskerne. Enda mer overraskende var at gruppen som fikk curcumin i 16 uker hadde en generell økt livskvalitet, med lengre gode perioder.

Curcumin ble også funnet å være både trygt og godt tolerert av de som deltok i disse vitenskapelige undersøkelsene.

Dette er Curminol

Curminol er et norskutviklet og -produsert tilskudd som inneholder den patenterte Curcumin C3, verdens mest studerte curcumin. 

I tillegg inneholder hver kapsel også Boswellin, ingefær, vitamin D, vitamin C, undenaturert kollagen II og BioPerine, som øker biotilgjengeligheten av alle ingrediensene i Curminol.

Alt dette er i en base av omega-3-oljen Crystal Oil, en spesialolje rikt på EPA-fettsyren som virker i synergi med Curcumin C3.

Curminol støttes med en rekke internasjonale studier, og de patenterte ingrediensene er de mest studerte for å lindre leddplager og ømme, stive muskler, lette astmatiske plager og ved mild psoriasis


 Prøv Curminol i 3 mnd til under halv pris!

Kun kr. 174,50 + porto kr 48,-


Les også om at det er stor forskjell på Curcumin-tilskudd her

Kilder:

Oral Curcumin Is Effective as an Adjuvant Treatment and Is Able to Reduce IL-22 Serum Levels in Patients with Psoriasis Vulgaris.  Antiga et al., BioMed Research International, Volume 2015 (2015), Article ID 283634, 7 pages

Curcumin nanoparticles potentiate therapeutic effectiveness of acitrein in moderate-to-severe psoriasis patients and control serum cholesterol level. Bilia et al., Journal of Pharmacy and Pharmacology, Vol. 70, Issu 7, 2018

Effects of Curcuma extract and visible light on adults with plaque psoriasis. Carrion-Gutierrez et al., European Journal of Dermatology, 2015.