Crystal Oil – en naturlig EPA-rik fiskeolje

Crystal Oil er en naturlig spesialolje med høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA.  Fremstilingsprosessen foregår ved lave temperaturer, slik at de sensitive omeg-3-fettsyrene beholder sine potente egenskaper.

En skånsomt produsert fiskeolje

Crystal Oil er en helt naturlig fiskejolje og produseres på en meget skånsom metode.  Den er kaldfiltrert og kaldfraksjonert, slik at man unngår unødig bruk av varme under fremstillingen av denne unike fiskeoljen. Dette gjør at den er mindre utsatt for oksidasjon, sammenlignet med oljer som raffineres med høy varme, og andre høykonsentrerte oljer. 

Biotilgjengelighet

Omega-3-fettsyrer som er i sin naturlige triglyseridform er den formen som best utnyttes av kroppen og hjernen vår.  Crystal Oil er nettopp en en slik naturlig omega-3-olje i triglyseridform. 

Dette betyr at man kan oppleve en større nytte selv på mindre doser, sammenlignet med kunstig høyt raffinerte oljer.

Renhet

Crystal Oil er en ren og trygg omega-3, med verdier for miljøgifter langt under de krav som settes av både EU og WHO.  Dette er en omega-3-olje du derfor kan gi til både deg selv og til dine barn.

Stabilitet:

Det er dessverre et faktum at fiskeoljer harskner, noe som er en stor utfordring for alle omega-3-produkter.  Noen oljer harskner dog raskere enn andre, spesielt høykonsentrerte oljer og oljer i etylesterform. 

En omega-3-olje i sin naturlige triglyseridform er ikke så utsatt for harskning som andre oljer.  Den er heller ikke utsatt for unødig varme i produksjonsprosessen.  Bruk av varme kan gi økt oksidasjon.

Her stiller Crystal Oil på linje med naturen, og den holder seg derfor fersk og stabil i lang tid.

Produsert i Norge

Crystal Oil fremstilles i Norge etter nøye spesifikasjoner slik at vi kan tilby deg den beste omega-3-oljen som du finner i våre produkter Curminol, Antioxidant Plus og Crystal Mind