Magnesium reduserer nedstemthet

Et nytt studie på over 100 personer viser til at daglig tilskudd av magnesium reduserer nedstemthet.  Magnesium ble funnet å være både effektivt og trygt for å redusere mild til moderat nedstemthet.

Over 350 millioner mennesker verden over sliter med nedstemthet og unormale psykologiske funkjsoner. Dette koster samfunnet enorme summer hvert år. Et enkelt og billig tilskudd av magnesiumklorid viser seg i dette nye studie redusere mild til moderat nedstemthet på kun 2 uker, og dette helt uten uønskede bivirkninger.

Undersøkelsen ble ledet av Emily Tarleton ved University of Vermont. Hun uttaler at resultatene er oppløftende da man trenger komplementerende behandlingsalternativer ved nedstemthet som både er effektivt, billig og trygt.  At et tilskudd av magnesium reduserer nedstemthet så effektivt, anses av forskerne som viktige funn.

Magnesium reduserer nestemthet – både effektivt og billig

Resultatene av undersøkelsen viser nettopp at tilskudd av magnesium både er effektivt og trygt i bruk for personer med mild til moderat nedstemthet. Over 125 voksne personer med mild til moderat depresjon deltok i den 6 ukers lange studien.

Halvparten av deltagerne fikk daglig narrepiller, mens den andre halvparten fikk 248 mg med magnesium. Alle deltagerne ble undersøkt for symptomer på nedstemthet 2 ganger i uken.

Gruppen som fikk daglig tilskudd av magnesiumklorid opplevde en signifikant forbedring av sin nedstemthet og indre uro etter kun 2 uker. Symptomene ble bedret uavhengig av kjønn, alder og bruk av andre medikamenter, og alle deltagerne tolererte magnesiumtilskudd godt.

Det interessante er at over 60% av deltagnerne sa de ville fortsette med å ta magnesiumtilskudd.

Forskerne vil nå gjøre tilsvarende undersøkelser på enda flere personer.

Crystal Mind med magnesium reduserer nedstemthet

Det er derfor ikke uten grunn at Crystal Mind inneholder magnesium. Crystal Mind er det første produktet på markedet som kombinerer magnesium med et høyt og naturlig innhold av den essensielle fettsyren omega-3 EPA. Det er ikke bare magnesium som vil redusere nestemthet.  Omega-3-EPA og B-vitaminer er også godt kjent for å redusere nedstemhet.  Det er nettopp denne spesielle blandingan av næringsstoffer som gjør Crystal Mind så unik.

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil, en spesialutviklet omega-3-kilde rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil har et naturlig høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA, men lavt innhold av DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner.

I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitmain B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren, ingredienser som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske funkjsoner. 

Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3  ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.


Prøv Crystal Mind til halv pris nå

Kun kr. 149,50 + porto 48,- for 2 måneders forbruk!


Kilder:

Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial. Tarleton et al., PLOS ONE. 2017, June 27

Over-the-counter magnesium tablets can banish the blues in just TWO WEEKS without the side effects associated with antidepressants

Science Daily: With health care cuts looming, low-cost magnesium a welcome option for treating depression