Q10 reduserer rynker på kun 12 uker

Q10 reduserer rynker og fine linjer på kun 12 uker, viser et vitenskapelig publisert studie på 33 friske personer. Undersøkelsen ble gjort etter full vitenskapelig gullstandard.  Det vil si at den var kontrollert og hvor de sammenlignet aktivt virkestoff (Q10) med uvirksomt stoff (placebo/ kontrollgruppe).  Studien var dobbelt-blind (forskerne vet ikke på forhånd hvem som […]

Q10 reduserer rynker på kun 12 uker Read More »